REKLAMAČNÍ ŘÁD

Stručný postup reklamace

Důsledně trváme a dbáme na tom, aby veškerá komunikace ohledně reklamací probíhala písemně a nebo korespondenční cestou, nikoli telefonicky. Tento postup poskytuje zákazníkům i nám průkaznou evidemci o průběhu reklamačního řízení a předchází tímto k nedorozuměním .

  1. Pro oznámení a uplatnění reklamace napište e-mail na adresu: syncek@slips.cz nebo korespondenčně na adresu sídla podnikatele (Synek Miroslav, Nová 903, 69611 Mutěnice). V textu reklamace uveďte naše číslo objednávky, číslo nákupní faktury, datum nákupu a podrobný popis závady
  2. Vyčkejte na odpověď pravcovníka odpovědného za reklamace, který vám zdělí jakým způsobem a kam máte reklamované zboží zaslat (odpověď přichází zpravidla do dvou pracovních dnů)
  3. Zboží pošlete podle pokynů v e-mailu
  4. O výsledku reklamace a zvoleném řešení budete informováni v co nejkratší možné lhůtě

*Podrobně popsaný postup i podmínky reklamace najdete níže v reklamačním řádu, který se řídí platnými zákony České republiky. Nestandartní situace lze konzultovat na telefonním čísle 778 079 909 .

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Všeobecné ustanovení a vymezení pojmů

  • Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č.40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou v záruční době upatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace") .
  • "Prodávající" je Miroslav Synek, se sídlem Nové 903, 69611 Mutěnice, IČ: 72563826, DIČ:CZ7701074315
  • "Kupující" je subjekt, který z Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží objednáním Zboží na tomto serveru, nebo v našem servise