Správa sítě

Jednorázový servis počítačů a počítačové sítě

Pokud se Vám vyskytnou nějaké problémy na síti, s počítači či s další technikou na firmě, je zapotřebí provést servis. Veškerou techniku opravíme, nastavíme, doladíme či poradíme.

Toto je služba bez měsíčních poplatků, zaplatíte to, co uděláme. Tato služba je výhodná, pokud si nás chcete vyzkoušet.

Výhody služby:

  • vyřešíme Vám aktuální problémy
  • zkontrolujeme a nastavíme vše tak, aby Vás technika poslouchala a sloužila Vám
  • pokud nemáte problém, neplatíte

Nevýhody služby:

  • servis je prováděn až na základě informace, že něco nefunguje
  • neplánovaně a bez varování můžete být bez možnosti pracovat do vyřešení opravy
  • někdy ani při sebevětší snaze nelze napravit vzniklé škody (ztráta dat, ...)
  • náprava škod je mnohdy dražší než škodám předcházet

Pravidelný servis počítačů a počítačové sítě

Pravidlný servis počítačů a sítě má hlavní cíl ten, aby jste se mohli věnovat své práci a starosti předali na jiné při výhodném poměru cena/užitek.

Pro každého zákazníka navrhneme vhodné řešení tak, abychom s rozumnými náklady mimimalizovali výpadky a jejich následky. V první řadě se soustředíme na zajištění dat a funkčnosti veškeré techniky. Není nic dražšího, než když zaměstnanci nemohou pracovat nebo týden dávají do pořádku to, co zbylo z dat v pokaženém počítači.

Pokud k nějakému výpadku dojde, tak zákazníci s pravidelným servisem mají přednost, tak aby byla oprava zajištěna operativně.

Kromě oprav je na každé síti a v každé firmě potřeba provádět pravidelné kontroly, instalace programů, úpravy nastavení podle aktuálních potřeb nebo jen konzultace ohledně optimalizace práce.

Ke správě přistupujeme jak z pohledu technologií, tak i z pohledu efektivního využití techniky při práci. Dobře zorganizovaná data, správně připravené a nastavené programy i zařízení, může zvýšit efektivitu na takovou úroveň, že správa od nás Vám přinese více peněz než za ni zaplatíte.