Orientační ceny spotřebního materálu pro paušální zákazníky

Zde uváděné ceny jsou orientační pro naše paušální zákazníky, kdy zákazník bez paušálních služeb má ceny platné v E-shopu. Zde uváděné ceny jsou aktuální ceny nebo cena směrem dolů, kdy se ceník pokoušíme aktualizovat. Přesné ceny zjistíte na dotaz. Vždy se jedná o nákupní cenu 1Kč!!!!!!!, kdy zboží je zasíláno na adresu uvedenou v Paušální smlouvě a u smlouvy nejsou v době nákupu nedoplatky